Trä, betong och stål
Med ett geografiskt område som sträcker sig från Gällivare och uppåt och stora kunder som LKAB, Peab och NCC tar Johanssons Bygg & Industri hand om helheten, från byggstart till färdigt projekt. Företaget utför det mesta inom mekanik och bygg och kan genom sin mångsidighet tillfredsställa många olika typer av kundbehov.
Jonas Johansson och Raymond Johansson har samma efternamn men är inte släkt.
Tillsammans driver de sedan 2009 företaget Johanssons Bygg & Industri. Jonas jobbade åt Raymond då de en dag bestämde sig för att ”slå sina kloka huvuden ihop”.
Idag utgår kollegorna från en helhetssyn där de genom ett brett utbud av tjänster riktade mot industrin, som mekanikarbeten, brandtätningar, underjordsarbeten och betongjobb kan tillfredsställa de flesta behov. Firman är uppdelad i två delar: en mekanikdel och en byggdel. De var åtta när företaget startade och har idag växt till13 anställda.

Mekaniksidan är till stor del inriktad mot reparationer, rostarbeten och svetsarbeten riktade mot gruvindustrin. Reparationsarbetena sker ofta ute på fältet, under jord. Det finns även en verkstadshall där vissa arbeten kan utföras vintertid.
Byggsidan riktar sig mest mot stora byggnadsföretag. Just nu håller företaget på att göra om ett kontorslandskap åt en stor kund. Johanssons Bygg & Industri bygger även byggnadskonstruktioner i olika material.
-Vi gör allt inom betong, trä och stål kan man säga, säger Jonas.
Ofta går byggdelen och mekaniksidan in i varandra.
-Vi sätter upp rör i gruvtak, gör svetsning för konsoler, gjuter formar som används till betonggjutning. Det kan ofta vara ganska komplicerade arbeten.
Brandtätningsdelen ligger till viss del utanför den övriga verksamheten och kräver stor kunskap inom brandskydd.
-Inom gruvindustrin och på många andra ställen har du så kallade brandceller. Det finns olika klasser beroende på hur fort man vill stoppa brandens spridning, förklarar Raymond.

En stor fördel är att företaget kan ta på sig olika typer av arbeten. Och en sådan bredd är nödvändig i ett samhälle som Gällivare, där mycket av näringslivet är uppbyggt kring en enda näring.
-Om vi kommer in så klarar vi av att göra ett projekt från start till stopp, säger Raymond. Vi är väldigt kompletta och sväljer det mesta egentligen.

Viktigt för både Raymond och Jonas är nöjda återkommande kunder. De brinner för sitt jobb, även om de har olika inriktning. Raymond berättar med glimten i ögat att han inte är en ”papperskille” och att det är Jonas som styr upp den administrativa delen.

Bland personalen finns en stor kompetens inom både bygg- och mekanik och medarbetarna är duktiga problemlösare. Företaget har satsat mycket utbildning, bland annat inom brandtätningar och kurser inom ”Heta arbeten”. Detta blir även en trygghet för kunden.
-Vi ska vara en seriös firma. Med våra satsningar visar vi att vi är seriösa i det vi håller på med. Man måste investera för att satsa mot framtiden, avslutar Raymond och Jonas.

Johanssons Bygg & Industritjänst

Bransch:
Bygg

Telefon: 073-0786673
Fax: info@jbitab.se


Email:
info@jbitab.se

Hemsida:
www.jbitab.se

Adress:
Johanssons Bygg & Industritjänst
Betongvägen 20
98238 Gällivare

| 13 SENASTE FÖRETAGEN